UTSETTELSE OG AVLYSNING

UTSETTELSE AV GENERALFORSAMLING OG AVLYSNING AV TORSKEMIDDAG 27. NOVEMBER

Styret i Selskapet til Bekkelagets Vel beklager sterkt at vi på grunn av den siste utviklingen i koronasituasjonen dessverre må utsette den planlagte generalforsamlingen 27.11. inntil videre. Det betyr også at årets torskemiddag avlyses.

Så snart situasjonen tillater det, vil vi sende ut melding om ny dato for generalforsamlingen. Dette innebærer at det nåværende styre blir sittende inntil nytt styre er valgt.

Ny dato vil bli annonsert på vår hjemmeside www.bekkelagetvel.org og Facebookside, samt per e-post til de medlemmer vi har e-postadresse til. I tillegg vil vi legge informasjon om dette på Fjordtunets Facebookside.

AVLYSNING AV JULEGRANTENNING

Vi hadde virkelig håpet at vi skulle kunne arrangere vår tradisjonelle julegrantenning med nissebesøk første søndag i advent, men rådet fra myndighetene sier at vi heller ikke kan avholde dette arrangementet. Juletreet vil selvsagt bli tent denne dagen, men nissen må utsette sitt til etter jul hvor vi vil arrangere en utendørs juletrefest for barna dersom situasjonen tillater det. Melding om dette blir lagt ut senere

NOTAT FRA BEFARING PÅ ORMØYA OG NEDRE BEKKELAGET TORSDAG 15.10.2020 kl 14.00

Befaringen kom i stand etter invitasjon fra styret i Selskapet til Bekkelagets vel. Mange av vellets medlemmer har etterspurt informasjon om planarbeidet. Hensikten med befaringen var derfor å få i gang en dialog med Plan- og bygningsetaten og den kommunale arbeidsgruppa for reguleringsplanarbeidet, som kan formidles videre til vellets medlemmer.

Vellet støtter i prinsippet hovedformålet med planen som er tilgjengelighet til strandsonen og vern av kulturminne-  og naturverdier, men det er viktig for oss å tydeliggjøre de behovene som vi kan formidle på vegne av medlemmene og de problemene som vi mener planen må ivareta.

Se lenke under for vedlegg fra befaringen:

https://www.bekkelagetvel.org/blog/wp-content/uploads/2020/11/Notat-fra-befaring-Ormøya-og-N-Bekkelaget-15.10.2020-endelig-versjon-02.11.2020-1-2.pdf

Se lenke under fra den digitale orienteringen fra Plan- og bygningsetaten den 26. mai 2020