Digitalt orienteringsmøte for grunneiere på Ulvøya, Malmøya, Ormøya, Nedre Bekkelaget og Skilpadda

Plan- og bygningsetaten inviterer til digitalt orienteringsmøte tirsdag 14. juni 2022 fra klokken 18.00 til klokken 19.30.

I møtet vil etaten gi orientering om to prosjekter i området:

  • Detaljreguleringen for Ulvøya, Malmøya, Ormøya, Nedre Bekkelaget og Skilpadda
  • Strandsoneprosjektet

Etter hver presentasjon legges det opp til skriftlige spørsmål og kommentarer.

Merk: spørsmål om enkeltsaker/eiendommer vil ikke bli besvart.

Lenke til digitalt møte – Klikk her

Reguleringssak Nedre Bekkelaget, Ormøya mfl – kommentarer til Bymiljøetatens delutredning friluftsliv fra Selskapet til Bekkelagets vel, Malmøya vel og Ulvøya vel

I forbindelse med planarbeidet kom Bymiljøetaten (BYM) i desember med en omfattende delutredning/fagrapport med friluftsfaglige anbefalinger for Ulvøya, Malmøya, Ormøya, Nedre Bekkelaget og Skilpadda.

Som tilsvar til dette har Selskapet til Bekkelagets vel, Malmøya vel og Ulvøya vel skrevet en felles kommentar til delutredningen.

Delutredningen fra Bymiljøetaten finner dere ved å klikke her

Kommentar fra Selskapet til Bekkelagets vel, Malmøya vel og Ulvøya vel finner dere her:

Husk at dere finner alle dokumenter, uttalelser mv i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn her