Rettssak i tomtesaken

Kommunen har avvist vellets ønske om rettsmekling om erstatningsspørsmålet for eiendommene i Nordstrandskråningen, og det går nå mot rettssak i september. Hovedforhandlingen blir berammet over 4 dager i ukene 38/39, dvs. 20 september til 1 oktober.

Nye dokumenter som er utarbeidet i forkant av rettsaken:

Mer grunnlag om tomtesaken

Åpent møte om de kommunale eiendommene

Er du interessert i forvaltning av kommunale eiendommer, og av havnevesenets eiendommer i vårt nærmiljø? Nordstrand Arbeiderparti inviterer til åpent møte –

torsdag 10. juni kl. 19.00
på Villa Lilleborg
 

Det blir korte innlegg av styreleder i Oslo Havn KF Bernt Stilluf Karlsen, nestleder i byutviklingskomiteen Tone Tellevik Dahl og leder for Bekkelaget Arbeiderpartilag Eivin Sundal.