Svar til innlegg om containerhavnen

Oslo Byes Vel har siden 1982 arbeidet for å gjenvinne kontakten mellom byen og fjorden som forsvant etter hvert som havnevirksomheten ble industrialisert. Det innebærer at saken har stått på vår dagsorden i snart 30 år.
Oslo Byes Vel har konsekvent ment at den industrialiserte del av havnevirksomheten (containere og bulk) bør flyttes ut av Oslo til andre havner i Oslofjorden som ønsker mer gods. Også Gøteborg er et alternativ. Dette ville åpne for transport mellom godsterminalen på Alnabru og havnen med tog. Slik Oslo havn drives, går denne landbaserte transporten med trailere fordi avstanden mellom Alnabru og Oslo havn er for kort til at tog er rasjonelt og konkurransedyktig.
Oslo Byes Vel er følgelig motstander av containerhavn på Nedre Bekkelaget samt utbygging av Sjursøya til ny containerhavn. Oslo Byes Vel har aldri godtatt at containerterminal enten må ligge på Filipstad eller i østhavnen. Vi har derfor nedlagt betydelig innsats for å vinne gehør for en mer langsiktig og fremtidsrettet løsning. På Sjursøya har vi ment at det alternativt bør bygges en terminal for cruise- og fergetrafikk. Det er beklagelig at Oslo Havn KF og bystyreflertallet ikke deler vårt standpunkt.
Kampen mot containerhavn på Filipstad foregikk før Oslo Byes Vels nåværende styreformann ble medlem av styret. Det er likevel mulig at Astrid Nøklebye Heiberg kan vinne gehør hos nåværende byråd når det gjelder å få stanset containervirksomheten på Nedre Bekkelaget.
Det er altså fullt samsvar mellom Oslo Byes Vel og Nedre Bekkelaget Vel. Status er imidlertid at bystyreflertallet lyttet til Oslo Havn KF og ikke til byens borgere. Det er likevel god grunn til å fortsette kampen. Vi er overbevist om at våre felles standpunkt i saken er riktig og representerer en «bærekraftig utvikling». Samtidig må det erkjennes at byens folkevalgte ikke ser det på samme måte.
Oslo Byes Vel ønsker meningsfeller på Bekkelaget lykke til i det videre arbeid. Du og andre interesserte er meget velkomne til å bli medlem i Oslo Byes Vel som i 2011 feirer sitt 200-års jubileum. Medlemskap inkludrer abonnement på Oslo-tidsskriftet St. Hallvard. Innmelding kan gjøres på vår nettside.
Oslo Byes Vels holdning og standpunkter må gjerne refereres på velmøter og formidles videre også på annen måte. Kopi av denne epostkorrespondanse er sendt til Oslo Byes Vels styreformann og  Oslo Høyres programkomité ved sekretæren Camilla Strandskog som et innspill til pågående programarbeid.
Vennlig hilsen

Selskabet for Oslo Byes Vel
Jan Sigurd Østberg
daglig leder

Telefon 22 40 50 90
Grev Wedels plass 1, 0151 Oslo
www.oslobyesvel.no

Containerhavnen

Den 2. des. 2010 kl. 12.50 skrev Kate Leidl:
Containerhavnen på Nedre Bekkelaget er for lengst vokst utover sine bredder.  Det blir i dag fylt enorme masser i fjorden for å utvide landområdet.  Havnevesenet tar vår fjord og foretar uopprettelige skader.  De har foreløpig en utvidelsesplan fram til 2015.  Hva vil skje etter dette?  Tror vi at behovet for utvidelse stoppe der? Støynivået er allerede så stort at folk som bor på Bekkelaget, Ekeberg, Nordstrand, Ormøya, Malmøya og Ulvøya med fler, ikke får sove.  Vil vi som Osloborgere akseptere at havnevesenet tar seg ukritisk til rette i vår fjord, og for den saks skyld landområder, ref. Sursøya, som nå er sprengt bort, var en nydelig øy med pen villabebyggelse.  Har de planer tilsvarende form for utvidelse etter 2015?
Styreleder i Oslo Byes Vel, Astrid Nøkkelby Heiberg, var en primus motor for å få flyttet containerhavnen vekk fra Fillipstad, noe hun har fått mye ros for.  Med hennes nåværende stilling i Oslo Byes Vel, vil hun kunne ha enorm påvirkningskraft i arbeidet med å få containerhavnen på Nedre Bekkelaget flyttet ut av Oslo før vår fjord og rekreasjonsområde i tilknytning til Oslo sentrum er totalt ødelagt.
Det er nyttig å gå inn på nettsidene til Nedre Bekkelaget Vel.  Det er et velmøte i Desember.
Jeg vil anta at Oslo Byes Vel vil få mange nye medlemmer hvis denne saken kom på dagsorden.
Med vennlig hilsen
Kate Lavik Leidl

Kate Lavik Leidl

Status Underskriftskampanjen mot døgndrift av containerhavna

Hei, dere!

Tusen takk til alle som har underskrevet kampanjen! Vi har nå kommet over minimumstallet på 300 underskrifter for å kunne levere et innbyggerinititativ!!!
Vi ønsker oss imidlertid mange flere underskrifter slik at politikerne virkelig skal forstå at vi er mange som krever en endring fra døgndrevet til dagdrevet havn midt i Oslo by!

I den forbindelse er det 3 ting jeg vil du skal sjekke:

1) DERSOM DU ALLEREDE HAR SKREVET UNDER OPPROPET:
Sjekk at du faktisk er blitt registrert på listen. Jeg har fått opplyst av flere at de har signert, men at de ikke var å gjenfinne på listen. Så vær så snill og dobbeltsjekk dette på denne lenken:
http://www.underskrift.no/underskrifter.asp?kampanje=3100

2) DERSOM DU IKKE HAR SKREVET UNDER OPPROPET ENNÅ (Eller ikke var på listen likevel etter at du dobbeltsjekket dette):
Skriv under på kampanjen ved å følge denne lenken:
http://www.underskrift.no/vis.asp?Kampanje=3100
(Og sjekk igjen at du faktisk er registrert!!)

Det er flere grunner til at dette er lurt:
– Sydhavna er vedtatt å være ny nasjonal hovedhavn med utbyggingsmuligheter mhp befolkningsvekst. Den utbyggingen de har startet nå er planlagt utferdiget i 2015. Det vil si at selvom du ikke er direkte plaget av støyen akkurat nå, så kan dette endre seg.
– Hovedøya, Bleikøya og Malmøya blant flere, er viktige rekreasjonsområder for byens befolkning. Alle disse er nå sterkt berørt av hanvestøyen, slik at dette i prinsippet berører hele byens befolkning.
– Selvom du ikke er direkte berørt, så er det hyggelig om du er solidarisk mot din venn, kollega eller nabo som er berørt.

3) DERSOM DU KUNNE TENKE DEG Å GJØRE MER FOR SAKEN:
Send lenken til underskriftskampanjen videre til dine kontakter med ønske om at de også underskriver, og gjerne at de også sender videre til sine kontakter…
http://www.underskrift.no/vis.asp?Kampanje=3100

Husk at alle som er folkeregistrert i Oslo kommune kan skrive under.
Og husk også å be dem sjekke at de faktisk er blitt registrert på listen etter at de har signert.

HITTIL HAR ARBEIDET VÅRT RESULTERT I:

– 4 debattinnlegg:
29.09.10 Aftenposten Aften ved undertegnede
02.12.10 Aftenposten Aften ved Karl-Erik Hagen
08.12.10 Aftenposten Aften ved undertegnede
09.12.10 Nordstrand Blad ved Karl-Erik Hagen
(se vedlegg)

– Og 2 reportasjer:

24.11.10 Aftenposten Aften, http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article3920344.ece

25.11.10 Nordstrand Blad, http://www.noblad.no/nyheter/krever-stillhet-om-natta-1.5832896

Andre har også engasjert seg:

10.05.10 Reportasje i Nordstrand Blad
http://www.noblad.no/nyheter/trett-av-nattestoy-1.5243173

01.09.10 Reportasje i Aftenposten Aften
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3791786.ece

Og Havnedirektøren har svart på en av våre  reportasjer:

28.11.10 Reportasje i Nordstrand Blad
http://www.noblad.no/nyheter/ma-leve-med-havna-1.5840795

Og vi har opprettet en facebook side:

http://www.facebook.com/pages/Ta-Natta-Tilbake-Nei-Til-Dogndriftet-Havn-i-Oslo/180490555294917#!/pages/Ta-Natta-Tilbake-Nei-Til-Dogndriftet-Havn-i-Oslo/180490555294917

(lenken vil bare fungere dersom du er logget på facebook)

Spre gjerne denne siden slik at den får mange venner 😉

Her ligger også all informasjon om utvikling i saken og lenke til underskriftskampanjen.

Tusen hjertelig takk for all hjelp og støtte!

Sammen er vi sterke!!!!

Vh
Linda
for Aksjonsgruppen mot havnestøy
på vegne av Selskapet til Bekkelagets Vel