Midgardsormen på nabokveld

Illustrasjon: Vann- og avløpsetaten

Vann- og avløpsetaten har sendt ut invitasjon til alle som er nabo til de planlagte anleggsarbeidene på Nedre Bekkelaget og Ormøya om informasjonsmøte onsdag 16. februar.

Eget møte på Villa Lilleborg
Siden vi har generalforsamling og nabokveld på Villa Lilleborg klokken 19.00 denne dagen, kommer representanter for Midgardsormen til oss på Villa Lilleborg klokken 20.30.

Møt prosjektledelen
Vann- og avløpsetaten stiller med prosjektledelsen for Midgardsormen og representanter fra entreprenøren Veidekke på nabokvelden.

Les mer om Midgardsormen

Til deg som er nabo med Oslo havn

Oslo Havn KF har fått avslag på søknaden om dispensasjon fra støygrensen på Ormsund-terminalen. Vi vil gjøre det vi kan for å følge gjeldene støyregelverk, i tråd med vedtaket fra Fylkesmannen, og iverksette tiltak for å redusere støyen på kveldstid. Samtidig vil vi bringe saken inn for Helse- og Omsorgsdepartementet fordi vi mener at dagens støyregelverk i realiteten åpner for å overføre aktivitet fra kveld til natt. Det ønsker vi ikke å gjøre.

– Vi har stor forståelse for naboene som plages av støy. Derfor har vi lang tid jobbet sammen med fagforeningene for å endre arbeidstidene. Fra 1. april er Oslo Havn klar til å innføre ny skiftordning, som vil flytte aktivitet fra natt og kveld til dag. Det som gjenstår nå, er å få laste- og lossearbeiderne, som ikke er ansatt hos oss, med på det samme, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Flytte til Sjursøya

Oslo havn har i dag en containerterminal på Ormsund og en på Sjursøya. Det er på Ormsund-terminalen at støygrensene blir brutt på kveldstid. Trafikken på Sjursøya er innenfor støygrensene. Det er færre naboer til denne terminalen og de bor lenger unna havnedriften. Terminalen på Sjursøya er under utbygging. I 2015 vil all containertrafikken være samlet her.

Til departementet

På Ormsund-terminalen er støygrensene satt til 55 db på dag og natt, mens grensen er 45 db i perioden mellom kl 18.00 og 22.00. Oslo Havn KF søkte Fylkesmannen om dispensasjon fra støygrensen på kveldstid, og det er denne søknaden vi nå har fått avslag på. Oslo Havn KF vil bringe saken inn for Helse- og Omsorgsdepartementet.

– Slik regelverket er utformet i dag, kan vi støye mer på natten enn på kvelden. Det åpner med andre ord for at vi kan overføre mer aktivitet til natt, og på den måten holde oss innenfor støygrensene. Men vi ønsker ikke å gjøre dette. De tilbakemeldingene vi har fått, tyder på at det er nettopp på nattestid at støyen er mest plagsom, sier Hamran.

Flere trailere

Havnedirektøren understreker at Oslo Havn KF vil gjøre det vi kan for å følge gjeldene støyregelverk, i tråd med vedtaket fra Fylkesmannen.

– I verste fall vil vi måtte redusere aktiviteten vår. Det er stikk i strid med en overordnet målsetting om å overføre mer gods fra land til sjø, fordi dette er mer miljøvennlig. Hvis Oslo havn må redusere aktiviteten, vil det medføre at mer gods kommer landeveien. Denne transporten vil plage enda flere, både i form av mer kø og mer forurensning, sier Hamran.

Søker kompromiss

Når vi bringer saken inn for Helse- og Omsorgsdepartementet, vil Oslo Havn KF også foreslå et kompromiss.

– Hvis støygrensen på dagtid utvides til å gjelde fram til kl 20.00, har vi større mulighet for å få lastet og losset mer gods i en periode som vi regner med er mindre plagsom for naboene. Da kan vi redusere aktiviteten både på kveldstid etter kl 2000 og på natten, sier Hamran.

Oslo Havn KF vil i nær framtid ta kontakt med velforeninger og innkalle til et nabomøte for å høre hva naboene mener om dette forslaget.

Den siste støyrapporten ligger på nettsidene våre: http://www.oslohavn.no/miljo/stoy2/stoyrapport/

Med vennlig hilsen

Anne Kristin Hjukse

Informasjonssjef

Havnedirektørens stab

Oslo Havn KF

Oslo Kommune

Mobil: 99 21 46 10

Sentralbord: 02 180

www.oslohavn.no

www.oslokommune.no

Ofres for Fjordbyen

Aftenposten Aften 26.01.11, Bydelen side 16

Fjordbydrømmen. Jeg har i flere sammenhenger den siste tiden lest om Byrådets stolte fjordbyplaner. Havnevirksomheten fra Sørenga og Filipstad kaia skal vekk, det skal lages en havnepromenade, det skal legges til rette for bygging av boliger og rekreasjonsområder og kyststripen skal gis tilbake til Oslos befolkning.

Dette høres unektelig veldig besnærende ut. Men det er ingen som spør seg hvor havnekranene skal ta veien. Det er nemlig ikke slik at kyststripen skal gis tilbake til hele Oslos befolkning. Det er ingen som nevner at det nå etableres en kjempesvær containerhavn på Oslo sentrums østside. De kaller det å flytte havna ut av byen. Sannheten er at ”ut av byen” i denne sammenheng betyr knappe 5 minutters kjøretur fra Oslo S og at Oslos østside nok en gang må ta den belastningen som Oslo vest ikke holder ut med. I planen heter det seg også at Ormsund nå ikke egner seg for boligutbygging pga havnedrift. Det er imidlertid en viktig detalj de har glemt: Her finnes det allerede bolig og rekreasjonsområder som nå blir rasert av politikerne.

Man kan jo undres over hvor Plan- og bygningetaten var i denne planleggingen. For mens man på Bleikøya knapt får bygge ut en trapp for at det ikke skal skjemme utsikten til øya, har Oslo Havn bygd ut en hel øy langt ut i fjorden og attpåtil flombelyst det hele.

Befolkningen på Nedre Bekkelaget har i alle år vært sterkt plaget av støy fra containerhavna på Ormsundkaia. Som følge av utbyggingen av Sjursøya er nå enda flere beboere berørt av støy til enda flere av døgnets timer.  Vi skjønner at Bekkelaget er blitt ofret for å realisere Byrådets fjordbydrøm og at fjordbyens herligheter bare er noen forunt.

Linda Wüsthoff

Ormøya

Generalforsamling og nabokveld

Vellhuset Villa Lilleborg

Generalforsamling og Nabokveld på Villa Lilleborg

Onsdag den 16. februar klokken 19.00,  blir det en ekstraordinær generalforsamling i Villa Lilleborg med valg av ny leder for resten av perioden. Nåværende leder trekker seg, og valgkomiteen foreslår at Christian von Trepka blir valgt til leder ut perioden (31.12.2011).

Nabokveld
Umiddelbart etter generalforsamlingen blir det nabokveld med åpen bar, og muligheter for å treffe gamle og nye naboer.

Kan du ikke komme?  – Send skriftlig fullmakt
For å sikre en vedtaksfør forsamling så ber styret om at medlemmer som er forhindret fra å møte, gir skriftlig fullmakt for sin stemme.

Fullmakter med forhåndsstemme kan evt leveres/sendes til Ingeborg Simensen (styrets sekretær).  Send til Singasteinveien 1a, 0198 Oslo eller e-post i_simensen@hotmail.com