Informasjonsmøte 4. mai

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (VAV) inviterer til informasjonsmøte om Midgardsormen klokken 19.00 onsdag 4. mai på Nedre Bekkelaget skole.

I følge Jan Kopperstad fra VAV vil de sende ut en formell invitasjon med agenda rett over påske.

Om Midgardsormen

Midgardsormen er et nytt ledningsnett for å føre overvann (regnvann og kloakk) fra Oslo sentrum. Hele ledningsanlegget utføres med selvfall fra startpunktene frem til Bekkelaget. Anlegget skal bedre vannkvaliteten i Akerselva og Bjørvika ved å føre det forurensede overflatevannet gjennom tunneller og rør bort fra sentrum.  Ved Bekkelaget renseanlegg (BRA) skal det bygges ny pumpestasjon og nytt ristanlegg for å lede vannet ut i sjøen på 50 meters dyp utenfor badestranden på Ormøya. Hvis kloakken oversvømmes vil den bli ledet ut i det samme ledningsnettet.

Vann- og avløpsetatens sak om det forrige informasjonsmøtet 16. februar 2011

Midgardsormen – leder forurenset overvann fra sentrum til Ormøya

Ruskenhelg 29. april til 1. mai

Da er det vår og tid for RUSKEN-DUGNADEN

Containere blir satt ut følgende steder på ettermiddagen fredag 29. april:

  • På P-plassen nederst i Skrenten
  • På skøytebanen ved Mailand
  • På ”Torvet” ved Kirkebakken på Ormøya
  • På snuplassen øverst i Arkitekt Steckmests vei (Ormøya)

Containerne hentes mandag 2. mai om morgenen.

Oppryddingsdugnad
Containerne er kun beregnet på hageavfall samt søppel, papir og lignende som vi finner langs veiene, i Hakkebakkeskogen, i strandsonen osv.

Les mer om Rusken: www.rusken.no

Fyll opp & Lykke til!