Til medlemmer og nye naboer
Er du opptatt av nærmiljøet ditt ?
Vet du om tilbudene i nærmiljøet ditt?
Verdsetter du et aktivt vel i nærmiljøet ditt?
Gjennom vellet kan du bidra til videre utvikling av vårt lokalmiljø.
Vi ønsker alle nye naboer velkommen som medlem i Selskapet til Bekkelagets vel, bli med å støtte opp om nærmiljøet ditt.
Gi oss din epostadresse, så sender vi deg påminnelse på epost – styret@bekkelagetvel.org
Lik oss på Facebook så blir du oppdatert på aktiviteter – Selskapet til Bekkelagets Vel

Viktige datoer i 2013
Nabokveld – 10. april
Dugnad Villa Lilleborg – 14. april
Rusken aksjon – 26. -28. april
17. mai feiring på Villa Lilleborg
Sommerfest og Jubileumsfest Villa Lilleborg – 24. august
Nabokveld – 9. oktober
Generalforsamling og torskeaften 29. november

Vi ser frem til å se deg på våre aktiviteter.

Hilsen

Styret

Saker av interesse for Nedre Bekkelaget

Det planlegges 10 modulhus på Nedre Bekkelaget (Ormsundveien 10,  Fisker Syversens vei og Ormsundbakken) som skal bebos av bla. asylsøkere, stoffmisbrukere, psykiatriske pasienter og folk med funksjonshemming

2013_03_12_notat sak_019_13_vedlegg_01 sak_019_13_vedlegg_02 sak_019_13_vedlegg_03 sak_019_13_vedlegg_04 sak_019_13_vedlegg_05 sak_019_13_vedlegg_06

Handlingsplan mot støy: http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/friluftsetaten%20(FRI)/Internett%20(FRI)/dokumenter/planer/handlingsplan_mot_stoey_2008_2013_med_uttalelser.pdf