Rusken lørdag 25.april og søndag 26.april

Lørdag 25.april og søndag 26.april er det Ruskenaksjon.

Vårrusken er en dugnad for hele Oslo. Borettslag, boligsameier, velforeninger og ulike organisasjoner rydder opp og samler inn avfall på avveie fra sine nærmiljø.

Vi håper på stor oppslutning rundt dette arragementet, og oppfordrer alle til å rydde i nærmiljøet.

Det blir bestilt inn 4 konteinere som benyttes til hageavfall og lignende. Farlig avfall og elektriske artikler må leveres på gjenbruksstasjon.

Konteinerne plasseres på følgende steder:

– Parkeringsplassen nederst i Skrenten
– Skøytebanen ved Mailand
– Torget ved Kirkebakken på Ormøya
– Snuplassen øverst i Arkitekt Steckmests vei, Ormøya

 

«Vi er sammen om en ren by»

Evakueringsøvelse på Nedre Bekkelaget, HARBOUReX15

HARBOUReX15/ LIV 2015, 28.04.15

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har ansvar for å planlegge sivile nasjonale øvelser. Det skal i tidsrommet 27.- 29. april, gjennomføres øvelser som ledd i å styrke beredskapen ved en eventuell hendelse på Sydhavna, Sjursøya.

Hensikten er å øve og avdekke mulige forbedringspotensial i den nasjonale krisehåndteringen.

I den forbindelse vil Oslo Kommune ha som hovedmål å øve og teste det sentrale planverket i Oslo.

· Den sentrale evakueringsplanen

· Den overordnete beredskapsplanen

· De involverte bydeler, etater og virksomheters planverk

Tenkt scenario:

· Brann på Sydhavna

Øvelsen vil innbefatte evakuering av Nedre Bekkelaget barnehage, Nedre Bekkelaget skole, Kongshavn videregående skole, Oslo Sjøskole og Sørenga barnehage.

Mer informasjon kan finner du her:

Informasjon fra Oslo havn

Sydhavna – et området med forhøyet risiko