Nordstrandsdagene 29. mai – 4. juni

I programmet for Nordstrandsdagene er det vandring både på Ormøya og Malmøya

Tirsdag 29. mai
Kl 18.00-20.00 Geovandring på Malmøya med Elen Roaldset og Hans Arne Nakrem. Sted: Fremmøte ved Malmøya MAT

Mandag 4. juni
Kl. 18.00 Rusletur på Ormøya. Vandring med Kari og Hans Klausen. Øya er forbundet med fastlandet siden 1870-årene. Den ble utparsellert til landsteder og så utbygd til helårsbosetting etter 2. verdenskrig. Den har en sjelden og meget varmeskjær flora og deler av strandsonen og skogen er fredet som naturreservat. Ormøy kirke er en nygotisk langkirke som i år er 125 år. Dette og mye mer får vi høre av Kari og Hans Klausen som guider oss rundt på øya. Reidar Brevik skriver bok om kirken og tar oss med inn i den.
Sted: Frammøte på bussholdeplassen på Ormøysiden av sundet.

Se programmet på facebook

Barnehagen trenger din underskrift

Til barnas beste – Bevar Nedre Bekkelaget Barnehage

Nedre Bekkelaget barnehage vurderes nedlagt. Vi jobber for at barnehagen skal få bli. Vi har enstemmig støtte i Bydelen, og nå trenger vi din underskrift for å få presentere saken i Bystyret. Der kan vi fremme hvorfor barnehagen er så viktig for nærmiljøet og barna våre.  Barna vil være i et nærmiljø hvor de er trygge og kjenner omgivelsene – barna vil gå i barnehagen sin!  Nedre Bekkelaget barnehage er en «paviljong barnehage» altså midlertidig, og dispensasjonen løper nå på «ubestemt tid». Det er fare for at det ikke bygges opp en ny og permanent barnehage når den midlertidige barnehagen legges ned. De 60 barna i nærområdet har behov for en barnehage i nærheten av der de bor.

Les mer om saken og skriv under