Atkomstrampe til flytebrygge i Ormsundet

Friluftsetaten er nå i gang med å bygge en atkomstrampe til flytebrygge ved Ceresbryggen.

Atkomsten skal være «universelt utformet». Det vil si at det tilrettelegges for atkomst for alle.

Vellet har fremmet flere forslag til forbedringer av rampen som Friluftsetaten delvis ser ut til å etterkomme, men hovedproblemet er vi ikke blitt enige med dem om. Dette består i at det skal skjæres og pigges en renne i den unike fjellformasjonen her for  støttemur til rampen. Et fullstendig irreversibelt og unødvendig inngrep som vi ser det.

Les artikkelen i Nordstrands Blad, og kommentér den gjerne på hjemmesiden deres.

Les reportasjen i Nordstrands blad her

Brygge i det blå?

Vellet har vært meget aktive i saken om brygge anlegget i Ormsundet. Vi mener at det er unødvendig å ødelegge det unike fjellet mellom Ceresbrygga og havneavslutningen. Dette fjellet ble tidligere brukt av fiskerne på Bekkelaget til å trekke garn og andre aktiviteter. Vi har kommet med mange innspill noen er tatt til følge. Vårt viktigste innspill er at fjellet i størst mulig grad bevares og vi har kommet med forslag til hvordan dette kan gjøres. Les artikkelen i Nordstrandsblad og si din mening om saken.

brygge-i-det-bla-1.5651866

Brygge for funksjonshemmede i Ormsund

Friluftsetaten har igangsatt bygging av rampe og brygge for funksjonshemmede i Ormsundet mellom havneavslutningen og Ceres brygga. Vellet eier Ceresbrygga og har ikke mottatt nabovarsel i forkant av byggestarten. Vi har hatt møte med friluftsetaten og forsøker å få til noen endringer slik at det unike fjellet blir bevart i størst mulig grad og at også Ceres brygga blir knyttet sammen med prosjektet.

Informasjon om bygging av rampe for funksjonshemmede i  Ormsund blir et av temaene på nabokvelden onsdag den 15.09.10.

Vedlagt følger korrespondanse i saken.

Ormsund Brygge kart 1

Ormsund Brygge kart 2

Referat fra Friluftsetaten

Svar på referat

Hva skjer ved Ceresbrygga?

159360_Ormsund_Brygge-701Plan_A3_[1](2)159360_Ormsund_Brygge-704_RIGGPLAN_A3[1]

Er det noen som lurer på hva som skjer ved siden av Ceresbrygga?
Vellet eier Ceresbrygga. Friluftsetaten v/ Oslo Vei har startet byggearbeider for brygge og rampe for funksjonshemmede uten at vi har fått nabovarsel og dermed ikke fått uttalt oss i saken. Vellet hadde igår befaring og møte med landskapsarkitekt og prosjektleder hvor vi fremmet vellets syn på saken. Vi ønsker at fjellet mellom havneavslutningen og Ceres brygga skal bevares i størst mulig grad og at anlegget knyttes opp mot og gir tilgang også for funksjonshemmede til Ceres brygga.