Tilskudd fra Byantikvaren

Vi har fått 40 000,- i kommunalt tilskudd fra Byantikvaren til istandsetting av ventebua på Ceresbrygga. Det er på overtid at vi får gjort en skikkelig vedlikeholdsjobb, og med tilskuddet og det vi har på budsjettet ser det ut til at vi skal klare det i 2019.

Det er Knut von Trepka som skal være ansvarlig for jobben, som inkluderer noe dugnadsarbeid. Det skal blant annet skiftes takplater, takrenner og males. Nå håper vi inderlig at det ikke dukker opp noen store overraskelser underveis. For å få utbetalt støtten må vi være ferdige i 2019.

Utdelt støtte gennom tilskuddsordningen var i år var på 1, 65 milioner, og det ble totalt søkt om 45 milioner, så vi er fornøyd med å være blant de utvalgte prosjektene.
Se tilskuddsordningen.

Ceresbrygga med ventebua er Selskapet til Bekkelaget vels eiendom.

Nedre Bekkelaget og Ormøya ca. 1950

Dette bildet ble tatt ca. 1950 av en som bodde der hvor renseanlegget lå tidligere (huset hans ble tatt av leirskredet i 1953). Han skriver som tekst til bildet: “Bildet var i svart hvit og er pyntet og fargelagt med EDB av Vidar Clausen i O.V.A.”.
Jeg har flere orginaler av bildet hvis noen er interessert i det så ta kontakt med Mona.