Vi trenger et tjeneste- og servicetilbud!

Still opp i åpen halvtime på bydelsutvalgets møte 7. februar kl 19.00–19.30 i Ekebergveien 243. Vi har ikke overbevist administrasjonen i bydel Nordstrand, så nå må vi overbevise bydelspolitikerne om at vi trenger et tjeneste- og servicetilbud.

Bakgrunnen er at administrasjonen i bydel Nordstrand mener at vi gjerne kan ha en «samleplass», men at vi her nede ikke trenger tilbud som koster bydelen noe.

Bydelsdirektørens innstilling til bydelstutvalget:

Bydelsutvalget mener at ingen av bydelens tjenester overfor befolkningen har behov for Ormsund leir. Bydelsutvalget støtter lokale velforeninger og andre initiativtakeres ønske om å ha en samleplass på Nedre Bekkelaget, og oppfordrer EBY og BYU til å hensynta deres innspill og behov i den videre prosessen rundt eventuelt kjøp av Ormsund leir. Det forutsettes at bydelen ikke pådras kostnader i forbindelse med dette.

Les hele administrasjonen i bydel Nordstrands forslag til vedtak

Stitelsen Bekkelagstunet vil holde et innlegg i åpen halvtime.

Reaksjon på administrasjonens innstilling

I forbindelse med innstillingen ble det sendt en e-post fra Stiftelsen Bekkelagstunet til bydelsadministrasjonen. Der vil stiftelsen blant annet ha svar på

  • Hvorfor skal ikke denne delen av Bydelen ha nærhet til et servicetilbud?
  • Hvorfor skal vi ikke ha en god fastlegeordning?
  • Hvorfor skal vi ikke ha ett eneste kommunalt tilbud til de eldre?
  • Hvorfor skal vi ikke ha ett eneste kommunalt tilbud til barn-og unge?
  • Hvorfor skal ikke nærmiljøet forøvrig ha en møteplass?

Les hele e-posten: Fra Stiftelsen Bekkelagstunet til bydelsadministrasjonen.

Les Stiftelsen Bekkelagstunets innspill «Sambrukstun ved fjorden»

Purring på medlemskontingenten

Purring på medlemskontingenten

Takk til alle som har betalt medlemskontingenten i år. Nå holder vi på å gjøre klar purringer til gamle medlemmer som ikke har betalt.

Vi trenger alle våre medlemmer for å få til arrangementene våre og få gjennomslag for store og små saker i lokalmiljøet.  Ingen grunn til å vente på purringen.

Medlemsskap i Selskapet til Bekkelagets Vel

  • Enkeltmedlemskap: kr. 300,-
  • Familiemedlemskap: kr. 500,-

Betales til konto: 5083 07 09867 eller VIPPS #19490
Husk navn og adresse!

Usikker på om du har betalt?
Ring eller send melding til Lina Nordlie 95 96 14 34

Svar fra Vann og avløpsetaten på styrets henvendelse

Koke vann

Mandag 20. august opplyser Vann og avløpsetaten at de har lagt ut mer informasjon på siden, at bakterien er intestinale enterokokker og at de er usikker på årsaken.
 
Svaret fra Vann- og avløpsetaten:
Takk for din henvendelse.
Flere har etterlyst mer informasjon om den pågående kokeanbefalingen. Vi har derfor oppdatert nettsiden med ny og mer utfyllende informasjon.
 
 
Bakterien som ble funnet, Intestinale enterokokker, er en indikator på at vannet er blitt forurenset. Vi er foreløpig usikre på årsaken, men gjør det vi kan for å finne ut av dette.
 
Informasjonen vil bli oppdatert når resultater av de nye prøvene er klare på torsdag.
 
 

 

Bredere fortau fra Mailand til skolen – bruk gangvei ved skøytebanen i anleggsperioden

Midlertidig gangveiOslo Havn ved projektleder Erlend Pehrson informerer om at nå er de snart igang med utbedring av fortauet i Ormsundveien.

Arbeidene starter i siste halvdel av august og skal pågå i 6-8 uker. I anleggsperioden vil fotgjengere bli henvist til å bruke gangveien gjennom Hakkebakkeskogen, og det vil mest sannsynlig også bli etablert lysregulering av biltrafikken.

Fortauet fra badeplassen til Nedre Bekkelaget Skole vil utvides for å oppnå gjennomgående bredde på 2,5 meter langs Ormsundveien.

Samtidig vil det bli etablert nytt veilys og eksisterende ledningsnett/luftspenn vil legges i bakken.

Arbeidene er en del av «Bekkelagsbadet». Den nye bade- og aktivitetsparken som Oslo Havn etablerer langs Ormsundveien til Ormsund.

Se pressemelding om Bekkelagsbadet 8. mai 2018