Villa Lilleborg

Villa Lilleborgs historie 

Villa Lilleborg ble påbegynt i ca.1862 og huset ble bygd i flere etapper. Først i 1892 fikk huset den formen det har i dag. I 1900 overtok blomsterhandler Oswin Lissey og fru Ella som ble de siste eierne før kommunen overtok i begynnelsen av 1960-årene.

I 1973 tok Selskapet til Bekkelaget Vel og Ormøya menighetsråd initiativ til å disponere huset som samfunnshus. Hele ti lokale foreninger dannet et andelslag i juni1976 og medlemmene her bidrar fortsatt med viktig dugnadsarbeid. Over 250 dugnadstimer legges ned hvert år og ca halvparten er utvendig vedlikeholdsarbeid. Huset åpnet dørene for sitt første arrangement i 1977. Huset ble erklært verneverdig av byantikvaren i 1976, og restaurering av huset foregikk i samarbeid med byantikvaren og ildsjeler i lokalområdet. I Kulturvernåret 1997 ble eiendommen en del av bydelens kulturminne.

Villa Lilleborg fremstår som et herskapshus hvor man i tidligere tider spiste middag i spisestuen eller på glassverandaen, og trakk seg tilbake til salongen eller tårnværelset etter middag. I hagen dyrket blomsterhandler Lissey blomster til sin forretning i Kristiania. Det var ansatt heltids gartner og den store hagen var nydelig og velfrisert – ja i den grad at selv plenen var forbudt lekeområde. I dag er deler av hagen igjen nydelig opparbeidet og tilgjengelig for gjester. Det hører også badehus, båthus og strandlinje med til eiendommen.

Foto: Gry Kolflaath

***

Oversikt over Andelshavere 

 • Selskapet til Bekkelaget vel
 • 1. Bekkelaget Speidergruppe
 • Bispebrygga Båtforeningen
 • Bydelsforeningen Høyre
 • Koch-Haven
 • Nedre Bekkelaget Skolemusikkorps
 • Ormøy Menighetsråd
 • Ormøya Tennisklubb
 • Malmøya Vel
 • Bekkelaget Arbeiderlag

Lokale arrangementer

I høst- og vinterhalvåret og på hverdager er det ledig kapasitet for kulturaktiviteteter og annet. Til lokale arrangementer lånes huset ut mot en lav leiepris så langt dette lar seg gjøre på faste betingelser. I perioden mai, juni, august er hektiske måneder – særlig i helgene:

 • Muligheter å ta med egen mat som er ferdig til å settes rett på bordet.
 • Betaling til kostpris for ansvarlig person tilstede (brannsikkerhet) pluss vask og rydd før og etter.

Styret har utarbeidet retningslinjer til bruk for bestyrer ved henvendelser om leie – denne differensierer på pris for lokale foreninger og beboere. For tiden er det ingen bestyrer på Villa Lilleborg. Alle henvendelser om leie går midlertidig til styret på e-post: styret.villalilleborg@gmail.com

***

Informasjon om retningslinjer for leie av Villa Lilleborg 

Årsmøtet/representantskapsmøtet er Nedre Bekkelaget Samfunnshus overordnede organ. På representantskapsmøtene skal de viktige veivalg for driften presenteres og besluttes og styret får sine fullmakter og retningslinjer.

Det skal legges vekt på tilgjengelighet for andelshaverne og lokale brukere til en fornuftig pris samtidig som samfunnshuset skal ha en fornuftig økonomisk drift. I henhold til §15 i vedtektene skal driften av samfunnshuset skje i samråd med eier av Villa Lilleborg som er Oslo kommune. Huset er bevaringsverdig og utleier kan avvise forespørsler om leie til arrangementer som vurderes som en risiko for huset.

For å sikre vedlikehold av huset – både innvendig og utvendig – er vi avhengig av inntekter siden vår eier Oslo kommune ikke har årlige økonomiske tilskudd til dette. Inntektene til vedlikehold av huset kommer fra leie-inntekter. Siden år 2000 har bestyrer drevet catering-virksomhet i Villa Lilleborgs lokaler – noe som har økt utleiefrekvensen betydelig og derved også gitt økte inntekter. Dette har gjort at Villa Lilleborg nå fremstår i god stand. Det er imidlertid krevende å vedlikeholde huset og vi er avhengig av å opprettholde inntektsnivået. Styret anbefaler derfor å opprettholde eksisterende ordning med catering-virksomhet i Villa Lilleborgs lokaler.

For å drive catering-virksomhet med et profesjonelt kjøkken krever Mat-tilsynet at det kun er profesjonelle kokker som driver kjøkkenet. Dette er årsaken til at utleie til andelshavere og beboere på Nedre Bekkelaget (og andre) ikke kan få fri tilgang til kjøkkenet slik det var før år 2000. Styret har derfor laget retningslinjer for differensiert utleie til medlemmer av andelshaverne og til beboere på Nedre Bekkelaget. Retningslinjene skal gi muligheter til å leie Villa Lilleborg til diverse formål med forskjellige prisnivå på bestemte vilkår.

Av bestemt vilkår er blant annet begrensninger for adgang til kjøkken, behov for personal til stede og vask før/etter arrangement. Retningslinjene er utarbeidet av styret til bruk for bestyreren for besvarelser på henvendelser om leie av Villa Lilleborg.

Huset er et ettertraktet sted for spesielle anledninger i livet, som bryllup, konfirmasjon, bursdager og jubileer. Private selskaper må derfor bookes i god tid. Mai og juni er hektiske måneder, særlig i helgene. Mens det i høst- og vinter halvåret og på hverdager er mye ledig kapasitet.

***