Bli medlem

Vellet har mange medlemmer, men vi trenger at alle våre nye og gamle naboer deltar for å få økonomi til å gjennomføre aktiviteter og for å få politisk slagkraft.
Har du spørsmål om medlemskapet eller ønsker å melde deg ut kan du ta kontakt på styret<at>bekkelagetvel.org.

Familiemedlemskap: kr. 500,- pr.år
Enkeltmedlemskap:   kr. 300,- pr.år

Slik blir du medlem:
Kontingenten innbetales til kontonr. 5083 07 09867
Husk å merke innbetalingen med e-post adressen din.

Selskapet til Bekkelagets vel
Postboks 30, 1109 Oslo