Kontakt oss

Kontakt velet på epost: styret@bekkelagetvel.org

Lina Nordlie Styreformann linanor@outlook.com
Lene K. Løvdahl Styremedlem lene.lovdahl@osloskolen.no
Tillik M. Motzfeldt Haustveit Styremedlem tillik81@hotmail.com
Anders Storløkken Styremedlem andersstorlokken@gmail.com
Marius Jøntvedt Styremedlem mjontvedt@gmail.com
Liv Hege Engh-Sørensen Vara livhegesor@gmail.com
Kristian Mjøset Vara kristian.mjoset@gmail.com