Første styremøte i 2010

Hei!

Saker på agendaen var bla. oppfølging av tidligere saker deriblant saken om erstattningssøksmålet for tomtene i skråningen.

Vi har satt opp en egen gruppe som skal jobbe videre med denne saken.

Medlemmene i denne gruppen er:

Pål Harstad

Mona Verdich

Kjersti Elvestad

Per Michael Hjelde

Ragnvald Verdich.

Videre ble det satt opp en gruppe som skal ivareta og se på mulighetene for å videreutvikle skøytebanen på Nedre Bekkelaget.

Medlemmene i denne gruppen er:

Kim Krabbe

Pål Harstad

Mona Verdich

Aslak Mjøset

Kristian Mjøset

Marte Irgens

Peter Pontecorvo.

Vi har satt opp en foreløpig plan for arrangementer i vellets regi:

–        17. februar nabokveld

Tema: «Bekkelagets sjøside» representanter fra Utvalget fra Bekkelagets sjøside svarer på spørsmål og orienterer.

–         17. mars nabokveld

–         17. mai tradisjonelt arrangement

–         21. august sommerfest

–         15. september nabokveld

–         20. oktober eller 27. oktober nabokveld

–         26. november generalforsamling.

–         28. november juletretenning

Vi håper å få til «litt prat» rundt et tema vedrørende vårt nærmiljø på alle nabokveldene.

Les hele referatet:  Referat Selskapet til Bekkelagets Vel

Mona

Legg igjen en kommentar