Styremøtet 8. mars

Årets andre styremøte ble avholdt i Villa Lilleborg. Se Referat SBV styremøte 20100308 for fullt referat.

Sakene som ble gjennomgått var blant annet:

  • Orientering om den nye tomtegruppa.
  • Orientering om den nye skøytegruppa.
  • Orientering om den ”nye” nettsiden til vellet, www.bekkelagetvel.org.
  • Plan for arrangementer.
  • Trafikksituasjonen i vårt område.
  • Styret planlegger en organisert, guidet fottur til jettegryten og vel’ets tomter i Bekkelagsskråningen i løpet av våren 2010.

Datoer for resten av styremøtene i 2010 er 12. april, 10. mai, 14. juni, 16. august, 27. september, 25. oktober, og 22. november. Generalforsamling blir fredag 26. november.

Legg igjen en kommentar