Rettssak i tomtesaken

Kommunen har avvist vellets ønske om rettsmekling om erstatningsspørsmålet for eiendommene i Nordstrandskråningen, og det går nå mot rettssak i september. Hovedforhandlingen blir berammet over 4 dager i ukene 38/39, dvs. 20 september til 1 oktober.

Nye dokumenter som er utarbeidet i forkant av rettsaken:

Mer grunnlag om tomtesaken

Legg igjen en kommentar