Brygge i det blå?

Vellet har vært meget aktive i saken om brygge anlegget i Ormsundet. Vi mener at det er unødvendig å ødelegge det unike fjellet mellom Ceresbrygga og havneavslutningen. Dette fjellet ble tidligere brukt av fiskerne på Bekkelaget til å trekke garn og andre aktiviteter. Vi har kommet med mange innspill noen er tatt til følge. Vårt viktigste innspill er at fjellet i størst mulig grad bevares og vi har kommet med forslag til hvordan dette kan gjøres. Les artikkelen i Nordstrandsblad og si din mening om saken.

brygge-i-det-bla-1.5651866

Brygge for funksjonshemmede i Ormsund

Friluftsetaten har igangsatt bygging av rampe og brygge for funksjonshemmede i Ormsundet mellom havneavslutningen og Ceres brygga. Vellet eier Ceresbrygga og har ikke mottatt nabovarsel i forkant av byggestarten. Vi har hatt møte med friluftsetaten og forsøker å få til noen endringer slik at det unike fjellet blir bevart i størst mulig grad og at også Ceres brygga blir knyttet sammen med prosjektet.

Informasjon om bygging av rampe for funksjonshemmede i  Ormsund blir et av temaene på nabokvelden onsdag den 15.09.10.

Vedlagt følger korrespondanse i saken.

Ormsund Brygge kart 1

Ormsund Brygge kart 2

Referat fra Friluftsetaten

Svar på referat

Hva skjer ved Ceresbrygga?

159360_Ormsund_Brygge-701Plan_A3_[1](2)159360_Ormsund_Brygge-704_RIGGPLAN_A3[1]

Er det noen som lurer på hva som skjer ved siden av Ceresbrygga?
Vellet eier Ceresbrygga. Friluftsetaten v/ Oslo Vei har startet byggearbeider for brygge og rampe for funksjonshemmede uten at vi har fått nabovarsel og dermed ikke fått uttalt oss i saken. Vellet hadde igår befaring og møte med landskapsarkitekt og prosjektleder hvor vi fremmet vellets syn på saken. Vi ønsker at fjellet mellom havneavslutningen og Ceres brygga skal bevares i størst mulig grad og at anlegget knyttes opp mot og gir tilgang også for funksjonshemmede til Ceres brygga.