91 busser forbi skolen fra 7.30-9.00!!

Oslo Havn foreslår at bussene som går på Mosseveien nå skal få kjøre gjennom havnen via porten på Ormsund.

Vi  har  i mange år jobbet aktivt for å begrense og stoppe trafikken gjennom havneporten på Ormsund,fordi dette er en stor belastning for vårt nærmiljø og ikke minst skolebarna.

Nå foreslår Oslo Havn å «øke trafikken» forbi skolen, fordi den nye avkjørselen i Bjørvika forårsaker køer og dermed vanskelig fremkommelighet for kollektivtrafikken.

Les innlegget i Aftenposten her

Legg igjen en kommentar