Benker ved bussholdeplassene

Carsten Ruus har sendt oss følgende melding:

Det ble for 2-3 år siden foreslått og vedtatt i styret at vellet skulle gå til innkjøp og sette ut 2-3 benker ved bussholdeplassene på Ormøya fordi de gamle etter mange års bruk var rustet helt istykker… Da Ormøya Vel ble oppløst og medlemmene kollektivt vendte tilbake til Selskapet til Bekkelagets Vel for ca. 10 år siden, ble det også overført i underkant av 50.000 kr. som skulle øremerkes tiltak på Ormøya. Kr. 20.000,- ble brukt til badeflåten ved Cockstranden, og det er nå en god og nødvendig anledning til å bruke litt mer av pengene til nye benker…

Vi takker for innspillet, og vil ta opp saken på neste styremøte.

Legg igjen en kommentar