Brev fra Fiksenvilla

Oslo, fredag 22 oktober 2010,

Kjære naboer og Oslo-venner,

I dag bosatte vi oss i den gamle villa i Dalheimveien 2, Oslo.
Huset har stått tomt i over tre år uten å være i bruk av eieren, øde og forlatt uten tilsyn og vedlikehold. For øyeblikket finnes det ingen realistiske planer eller konkrete resultater som forandrer denne situasjonen innen nær framtid. Eieren er Eiendom- og Byfornyelsesetaten (EBY), Oslo Kommune.

Oslo Kommune har som første prioritet ansvar for at dets inbyggere har et sted å bo og at kommunal eiendom ikke forfaller. Den monumentale villaen i Dalheimveien 2 fra begynnelse av 1900-tallet er oppført på gul liste over vernede bygg.  Vi mener at det er uakseptabelt at Oslo Kommune ved EBY, ikke tar vare på villaen og spekulerer i forfall og riving. Dermed sløyfer bort vårt felles kulturarv samtidig som det finnes hundrevis av unge mennesker  i bolignød.

Vi har begynt å bo her som et stabilt, økologisk bokollektiv med 6 personer som ønsker å bo her stille og rolig. Vi mener at vårt bosettelse ikke går imot eierens interesse. Vi har tatt villaen i bruk som våre hjem med de plikter (ansvar) og rettigheter (husfred) som medfølger. Dette for å finne en løsning for vårt akutte bolignød og for å sette en stopper for den nåværende situasjon, der huset er forlatte og står i fare for ødeleggelse. Folk trenger hus, hus trenger folk.

For å sikre huset har vi installert brannslokkere og brannvarslere. Med vårt bokollektiv ønsker vi å bidra positivt til lokalsamfunnet. Vi ønsker å ta vare på den gamle villaen, rengjøre terrenget og jevnlig holde åpne dager med kunstutstillinger.

Denne uken har vi det veldig travelt med å sette huset i stand. Neste søndag 31 Oktober fra kl.14 ønsker vi å invitere til kunstutstilling og å møte nabolaget.

Vi håper vi har gitt nok informasjon. Hvis du har noen spørsmål, er vi åpne for kontakt.

Med vennlig hilsen,

Fiksenvilla-bokollektiv

fiksenvilla@gmail.com

Legg igjen en kommentar