HUSOKKUPASJON!

Selskapet til Bekkelaget Vel

Vellet er idag blitt orientert om at kommunens eiendom i Dalheimveien 2 ( se kart vedlegg) nå er okkupert av husokkupanter. Politiet er varslet men kan ikke gjøre noe før kommunen selv som eier av eiendommen anmelder saken. Naboene er fortvilet og vellet jobber med saken.

Kart over eiendommen

Legg igjen en kommentar