Intet rekreasjonssted

Aftenposten Onsdag Aften 29.09.2010 seksjon 1 side 37

Intet rekreasjonssted

Havn og støy. Bystyret vedtok 26. august 2009 at all havnevirksomhet med gods i Oslo skal flyttes til Sydhavna, som skal være nasjonalhavn med utbyggingsmuligheter med henblikk på befolkningsvekst. De andre havneområdene skal reguleres til «byutvikling for bolig-, nærings- og rekreasjonsformål» i tråd med Fjordbyplanen fra 2000.

I løpet av det siste året er Sjursøya blitt kraftig utbygget og strekker seg nå betraktelig lenger ut i fjorden. Støyen spres således langt ut over vannspeilet til de omliggende øyene og oppover Bekkelagshøgda mot Jomfrubråten. Hovedøya er intet stille rekreasjonssted for byens befolkning lenger, og det er naivt å tro at ikke også de prosjekterte boligene på Grønlikaia vil bli berørt. Siden mai i år har det vært en voldsom eskalering av støy med involvering av stadig flere av døgnets timer og ukens dager.

Det er stor forskjell på industristøy og bystøy, i kvalitet og effekt. Hadde dette vært «bystøy» ville vi vært beskyttet av Oslo kommunes politivedtekter om nattero etter klokken 23. Dette området er imidlertid regulert til industriområde med døgnkontinuerlig drift, hvilket vil si at Oslo havnevesen er i sin fulle rett til å holde på 24/7. Siden fylkesmannen fastsatte støygrenser i 1996, har ikke Oslo Havn klart å dokumentere aktivitet innenfor disse.

Nyere forskning har vist at man blir like påvirket av støy man ikke våkner av som den man våkner av, med påviselige negative helseeffekter til følge (Aasvang og Krog, Norsk Epidemiologi 2004). Disse effektene forsterkes i sammenheng med andre kjente stressfaktorer som uforutsigbarhet og manglende mulighet til å påvirke situasjonen.

Samfunnsøkonomiske analyser for godstransport er ikke oppdatert siden begynnelsen av 2000-tallet. I senere tid er det kommet betydelig strengere krav til utslipp og støy for lastebiler (for eksempel Euro V). For båt er det ingen tilsvarende krav til utslipp og støy, ei heller krav om at båter som laster/losser skal driftes på strøm i stedet for diesel. Det miljømessige og samfunnsøkonomiske alibiet er således dårlig fundert.

Containerhavnene i de fleste store byer i Europa er lokalisert i god avstand fra tett befolkede områder. Containertransport over Oslo kan på sikt overtas av jernbane fra andre havner, i god avstand fra boligstrøk, hvis det er politisk vilje til det. Göteborg Havn har eksempelvis uttrykt ønske om å betjene Øst-Norge som hovedhavn via bane. I Oslo bystyre har SV, Høyre og KrF entydig vært for en slik utvikling.

Linda Wüsthoff

Ormøya

1 tanke om “Intet rekreasjonssted

  1. Tekte å gi en kommentar på ditt synspunkt angående containere på jernabne.
    Vi er vel enige om at jernbanen ikke har nok kapasitit pr dags dato til å overta frakt av en slik mengde som det her er snakk om. Det vil kreve dobbeltspor mener jeg ihvertfall ,til Moss/Fredrikstad/Sarpsborg. Og når kommer det Tro? I hvertfall ikke i vår leve tid tror jeg. Men , klart man skal tenke fremover. ..
    Befolkningen som har sitt bosted på denne siden av byen må nok desverre finne seg i «industristøy» i en del år til. Havnevesenets utbygging på Sjursøya er jo bl.a. et resultat av påvirkningen fra Bekkelagets befolkning og selvsagt andre økonomiske grunner. Det er etter det jeg vet bestilt en del nye sjøkraner som skal brukes på Sjursøya når utbyggningen er ferdig. En slik innvestering vil nok føre til at det kommer større båter til Oslo havn som igjen vil føre til mer nattarbeide på disse kranene. Uansett så vil det IKKE føre til mindre båter og færre containere.
    Alle sider av en by har støy i ulike nivåer og former. Selv er jeg oppvokst på Grynnerløkka med Agra margarinfabrikk som bakrgrunnstøy (og lukt). Har bodd i Uelandsgata som med sine mange hylende amulanser til og fra Ulevål sykehus natt og dagtid også på en måte kunne kalles støy. Støy er noe man må finne seg i hvis man vil bo sentralt ved en by.
    PS. Selv har jeg flyttet på landet. Nytter stille morgenstunder og har rolige netter.

Legg igjen en kommentar