Underskriftskampanje mot støy fra Ormsund!

Ta Natta Tilbake   Nei Til Døgndriftet Havn i Oslo
Ta Natta Tilbake   Nei Til Døgndriftet Havn i Oslo
Vi har laget  en underskriftskampanje som skal gå som innbyggerinitiativ til Bystyret i  Oslo. 
Det vil si at alle som er folkeregistrert i Oslo kan underskrive. 
 Når du ha underskrevet, sjekk at du faktisk er blitt registrert på  listen. 
Takk for hjelpen!!!

Trykk her for å lese om og underskrive kampanjen

Legg igjen en kommentar