Containerhavnen

Den 2. des. 2010 kl. 12.50 skrev Kate Leidl:
Containerhavnen på Nedre Bekkelaget er for lengst vokst utover sine bredder.  Det blir i dag fylt enorme masser i fjorden for å utvide landområdet.  Havnevesenet tar vår fjord og foretar uopprettelige skader.  De har foreløpig en utvidelsesplan fram til 2015.  Hva vil skje etter dette?  Tror vi at behovet for utvidelse stoppe der? Støynivået er allerede så stort at folk som bor på Bekkelaget, Ekeberg, Nordstrand, Ormøya, Malmøya og Ulvøya med fler, ikke får sove.  Vil vi som Osloborgere akseptere at havnevesenet tar seg ukritisk til rette i vår fjord, og for den saks skyld landområder, ref. Sursøya, som nå er sprengt bort, var en nydelig øy med pen villabebyggelse.  Har de planer tilsvarende form for utvidelse etter 2015?
Styreleder i Oslo Byes Vel, Astrid Nøkkelby Heiberg, var en primus motor for å få flyttet containerhavnen vekk fra Fillipstad, noe hun har fått mye ros for.  Med hennes nåværende stilling i Oslo Byes Vel, vil hun kunne ha enorm påvirkningskraft i arbeidet med å få containerhavnen på Nedre Bekkelaget flyttet ut av Oslo før vår fjord og rekreasjonsområde i tilknytning til Oslo sentrum er totalt ødelagt.
Det er nyttig å gå inn på nettsidene til Nedre Bekkelaget Vel.  Det er et velmøte i Desember.
Jeg vil anta at Oslo Byes Vel vil få mange nye medlemmer hvis denne saken kom på dagsorden.
Med vennlig hilsen
Kate Lavik Leidl

Kate Lavik Leidl

Legg igjen en kommentar