Ekstraordinær generalforsamling

Selskapet til Bekkelagets Vel

innkaller til

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

ONSDAG  15. DESEMBER KL 1900

STED: NEDRE BEKKELAGET SKOLE – Skolekjøkkenet

SAKER TIL BEHANDLING:

Sak 1: Dommen  i rettssaken mot Oslo Kommune i forbindelse med  omregulering av tomtene i Bekkelagsskråningen – vedta om dommen skal ankes eller ikke.

Sak 2: Budsjett 2011

Alle medlemmer får innkalling med sakspapirer i posten.

Legg igjen en kommentar