Misvisende uttalelser fra havnesjefen

Aftenposten Aften 02.12.10, s 25

Usaklig. Aften hadde 24.november en reportasje fra et innbyggerinitiativ for å redusere støy og forurensing i Sydhavna ved bl.a. å få slutt på døgnkontinuerlig drift. Det som forundrer var havnesjefens mangel på saklighet. For det første påstås det at alternativet er milevis med trailerkø til Oslo hver dag pga økt trafikk fra andre havner. I følge havnestatistikken ble det i 2009 håndtert gj. sn. ca 350 containere pr dag. En restriksjon på havnedriften vil således bare påvirke en mindre brøkdel av de 350 containerne. Hvordan dette kan generere milevis med trailerkø på innfartsveiene til Oslo synes uforståelig. Følgende må tas i betraktning:

Effektivisering av dagdriften, dvs. mer lossing/lasting av skip på dagtid. Lokaliseringen av containerhavnen i Oslo sentrum forårsaker allerede en betydelig lastebiltrafikk ut og inn av byen. Nettoendringen blir derfor liten. Noe containertransport går med tog fra havnene. Andelen antas å øke i framtiden. Havnesjefen påstår også at det er miljøvennlig med båt og oppgir, i følge Østfoldforskning, at det er 20 % mer forurensing fra bil. Dette er fra et vedlegg til en analyse av Trondheim havn. Sammenlikningen mellom båt og lastebil gjelder bare utslipp av CO2. Dette er i beste fall misvisende bruk av tall. Hovedproblemet for båt i forhold til lastebiler er stort utslipp av NOX, partikler og sot. Særlig etter at strengere krav til lastebiler er effektuert.

Karl-Erik Hagen

Ormøya

Les havnedirektørens uttalelser i Nordstrandsblad her

Legg igjen en kommentar