Svar til innlegg om containerhavnen

Oslo Byes Vel har siden 1982 arbeidet for å gjenvinne kontakten mellom byen og fjorden som forsvant etter hvert som havnevirksomheten ble industrialisert. Det innebærer at saken har stått på vår dagsorden i snart 30 år.
Oslo Byes Vel har konsekvent ment at den industrialiserte del av havnevirksomheten (containere og bulk) bør flyttes ut av Oslo til andre havner i Oslofjorden som ønsker mer gods. Også Gøteborg er et alternativ. Dette ville åpne for transport mellom godsterminalen på Alnabru og havnen med tog. Slik Oslo havn drives, går denne landbaserte transporten med trailere fordi avstanden mellom Alnabru og Oslo havn er for kort til at tog er rasjonelt og konkurransedyktig.
Oslo Byes Vel er følgelig motstander av containerhavn på Nedre Bekkelaget samt utbygging av Sjursøya til ny containerhavn. Oslo Byes Vel har aldri godtatt at containerterminal enten må ligge på Filipstad eller i østhavnen. Vi har derfor nedlagt betydelig innsats for å vinne gehør for en mer langsiktig og fremtidsrettet løsning. På Sjursøya har vi ment at det alternativt bør bygges en terminal for cruise- og fergetrafikk. Det er beklagelig at Oslo Havn KF og bystyreflertallet ikke deler vårt standpunkt.
Kampen mot containerhavn på Filipstad foregikk før Oslo Byes Vels nåværende styreformann ble medlem av styret. Det er likevel mulig at Astrid Nøklebye Heiberg kan vinne gehør hos nåværende byråd når det gjelder å få stanset containervirksomheten på Nedre Bekkelaget.
Det er altså fullt samsvar mellom Oslo Byes Vel og Nedre Bekkelaget Vel. Status er imidlertid at bystyreflertallet lyttet til Oslo Havn KF og ikke til byens borgere. Det er likevel god grunn til å fortsette kampen. Vi er overbevist om at våre felles standpunkt i saken er riktig og representerer en «bærekraftig utvikling». Samtidig må det erkjennes at byens folkevalgte ikke ser det på samme måte.
Oslo Byes Vel ønsker meningsfeller på Bekkelaget lykke til i det videre arbeid. Du og andre interesserte er meget velkomne til å bli medlem i Oslo Byes Vel som i 2011 feirer sitt 200-års jubileum. Medlemskap inkludrer abonnement på Oslo-tidsskriftet St. Hallvard. Innmelding kan gjøres på vår nettside.
Oslo Byes Vels holdning og standpunkter må gjerne refereres på velmøter og formidles videre også på annen måte. Kopi av denne epostkorrespondanse er sendt til Oslo Byes Vels styreformann og  Oslo Høyres programkomité ved sekretæren Camilla Strandskog som et innspill til pågående programarbeid.
Vennlig hilsen

Selskabet for Oslo Byes Vel
Jan Sigurd Østberg
daglig leder

Telefon 22 40 50 90
Grev Wedels plass 1, 0151 Oslo
www.oslobyesvel.no

1 tanke om “Svar til innlegg om containerhavnen

  1. Tusen hjertelig takk til Oslo Byes Vel for viktig støtte i saken!

    Slik det er nå, er Bekkelaget blitt ofret for å realisere Byrådets «Fjordbydrøm». Havnene vest i Oslo skal frigjøres for bolig, næring og rekreasjon, mens all havnevirksomhet skal konsentreres i øst. Her skal det derfor ikke være boligbygging i følge byrådet. Dette høres veldig flott ut på papiret. Det er imidlertid en liten detalj de har glemt: Her finnes det allerede bolig og rekreasjonsområder. Bolig og rekreasjonsområder som nå blir rasert av politikerne våre!

Legg igjen en kommentar