Status Underskriftskampanjen mot døgndrift av containerhavna

Hei, dere!

Tusen takk til alle som har underskrevet kampanjen! Vi har nå kommet over minimumstallet på 300 underskrifter for å kunne levere et innbyggerinititativ!!!
Vi ønsker oss imidlertid mange flere underskrifter slik at politikerne virkelig skal forstå at vi er mange som krever en endring fra døgndrevet til dagdrevet havn midt i Oslo by!

I den forbindelse er det 3 ting jeg vil du skal sjekke:

1) DERSOM DU ALLEREDE HAR SKREVET UNDER OPPROPET:
Sjekk at du faktisk er blitt registrert på listen. Jeg har fått opplyst av flere at de har signert, men at de ikke var å gjenfinne på listen. Så vær så snill og dobbeltsjekk dette på denne lenken:
http://www.underskrift.no/underskrifter.asp?kampanje=3100

2) DERSOM DU IKKE HAR SKREVET UNDER OPPROPET ENNÅ (Eller ikke var på listen likevel etter at du dobbeltsjekket dette):
Skriv under på kampanjen ved å følge denne lenken:
http://www.underskrift.no/vis.asp?Kampanje=3100
(Og sjekk igjen at du faktisk er registrert!!)

Det er flere grunner til at dette er lurt:
– Sydhavna er vedtatt å være ny nasjonal hovedhavn med utbyggingsmuligheter mhp befolkningsvekst. Den utbyggingen de har startet nå er planlagt utferdiget i 2015. Det vil si at selvom du ikke er direkte plaget av støyen akkurat nå, så kan dette endre seg.
– Hovedøya, Bleikøya og Malmøya blant flere, er viktige rekreasjonsområder for byens befolkning. Alle disse er nå sterkt berørt av hanvestøyen, slik at dette i prinsippet berører hele byens befolkning.
– Selvom du ikke er direkte berørt, så er det hyggelig om du er solidarisk mot din venn, kollega eller nabo som er berørt.

3) DERSOM DU KUNNE TENKE DEG Å GJØRE MER FOR SAKEN:
Send lenken til underskriftskampanjen videre til dine kontakter med ønske om at de også underskriver, og gjerne at de også sender videre til sine kontakter…
http://www.underskrift.no/vis.asp?Kampanje=3100

Husk at alle som er folkeregistrert i Oslo kommune kan skrive under.
Og husk også å be dem sjekke at de faktisk er blitt registrert på listen etter at de har signert.

HITTIL HAR ARBEIDET VÅRT RESULTERT I:

– 4 debattinnlegg:
29.09.10 Aftenposten Aften ved undertegnede
02.12.10 Aftenposten Aften ved Karl-Erik Hagen
08.12.10 Aftenposten Aften ved undertegnede
09.12.10 Nordstrand Blad ved Karl-Erik Hagen
(se vedlegg)

– Og 2 reportasjer:

24.11.10 Aftenposten Aften, http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article3920344.ece

25.11.10 Nordstrand Blad, http://www.noblad.no/nyheter/krever-stillhet-om-natta-1.5832896

Andre har også engasjert seg:

10.05.10 Reportasje i Nordstrand Blad
http://www.noblad.no/nyheter/trett-av-nattestoy-1.5243173

01.09.10 Reportasje i Aftenposten Aften
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3791786.ece

Og Havnedirektøren har svart på en av våre  reportasjer:

28.11.10 Reportasje i Nordstrand Blad
http://www.noblad.no/nyheter/ma-leve-med-havna-1.5840795

Og vi har opprettet en facebook side:

http://www.facebook.com/pages/Ta-Natta-Tilbake-Nei-Til-Dogndriftet-Havn-i-Oslo/180490555294917#!/pages/Ta-Natta-Tilbake-Nei-Til-Dogndriftet-Havn-i-Oslo/180490555294917

(lenken vil bare fungere dersom du er logget på facebook)

Spre gjerne denne siden slik at den får mange venner 😉

Her ligger også all informasjon om utvikling i saken og lenke til underskriftskampanjen.

Tusen hjertelig takk for all hjelp og støtte!

Sammen er vi sterke!!!!

Vh
Linda
for Aksjonsgruppen mot havnestøy
på vegne av Selskapet til Bekkelagets Vel

Legg igjen en kommentar