Ofres for Fjordbyen

Aftenposten Aften 26.01.11, Bydelen side 16

Fjordbydrømmen. Jeg har i flere sammenhenger den siste tiden lest om Byrådets stolte fjordbyplaner. Havnevirksomheten fra Sørenga og Filipstad kaia skal vekk, det skal lages en havnepromenade, det skal legges til rette for bygging av boliger og rekreasjonsområder og kyststripen skal gis tilbake til Oslos befolkning.

Dette høres unektelig veldig besnærende ut. Men det er ingen som spør seg hvor havnekranene skal ta veien. Det er nemlig ikke slik at kyststripen skal gis tilbake til hele Oslos befolkning. Det er ingen som nevner at det nå etableres en kjempesvær containerhavn på Oslo sentrums østside. De kaller det å flytte havna ut av byen. Sannheten er at ”ut av byen” i denne sammenheng betyr knappe 5 minutters kjøretur fra Oslo S og at Oslos østside nok en gang må ta den belastningen som Oslo vest ikke holder ut med. I planen heter det seg også at Ormsund nå ikke egner seg for boligutbygging pga havnedrift. Det er imidlertid en viktig detalj de har glemt: Her finnes det allerede bolig og rekreasjonsområder som nå blir rasert av politikerne.

Man kan jo undres over hvor Plan- og bygningetaten var i denne planleggingen. For mens man på Bleikøya knapt får bygge ut en trapp for at det ikke skal skjemme utsikten til øya, har Oslo Havn bygd ut en hel øy langt ut i fjorden og attpåtil flombelyst det hele.

Befolkningen på Nedre Bekkelaget har i alle år vært sterkt plaget av støy fra containerhavna på Ormsundkaia. Som følge av utbyggingen av Sjursøya er nå enda flere beboere berørt av støy til enda flere av døgnets timer.  Vi skjønner at Bekkelaget er blitt ofret for å realisere Byrådets fjordbydrøm og at fjordbyens herligheter bare er noen forunt.

Linda Wüsthoff

Ormøya

Legg igjen en kommentar