Pressemelding 31. mai 2011

Havnevirksomhet å Sjursøya

Innbyggerinitiativet «Nei til døgndrevet havn i boligstrøk» ble levert ordfører Fabian Stang 14.02.11
Saken er nå til behandling i bystyrets komité for Miljø og Samferdsel og vedtak skal fattes 15.06.11.

Bystyret vedtok 26.08.09 at Norges største containerhavn skulle lokaliseres permanent i Norges tettest befolkede by, og at denne i tillegg skal kunne bygges ut ved befolkningsvekst!

Naboene til havna har gjennom flere tiår erfart hva dette vil si av støy, våkenetter, barn som våkner i skrekk om natten, barn som gjør det dårligere på skolen, bruk av sovemidler for å sove osv. Man trodde at å flytte havnevirksomheten fra Ormsundkaia til Sjursøya ville bedre situasjonen. Dette har det ikke gjort.
Nyere støyforskning viser at støy har negative effekter på helsen ved lavere støynivåer enn tidligere antatt. Befolkningsvekst betyr økt havneaktivitet og støy for flere mennesker til flere av døgnets tider. Vi kan ikke være bekjent av at Oslos politikere utsetter befolkningen for helseskade.

Vi mener at dersom Norges største containerhavn skal lokalisereres i Norges tettest befolkede by, så må den driftes på et vis slik at helse og livskvalitet til byens befolkning blir ivaretatt. Det betyr virkedagsdrift av containerhavna, eksempelvis man-fred 07-19, slik at befolkningens behov for forutsigbar hvile blir ivaretatt.

Naboinitiativet mot havnestøy på vegne av
Selskapet til Bekkelagets Vel

Legg igjen en kommentar