Til medlemmer av Nedre Bekkelaget Samfunnshus Forening, Villa Lilleborg

I forbindelse med krav fra kommunen om endring av organisasjonsform fra andelslag, ble det avholdt ekstraordinært årsmøte mandag 10. september 2012 i Villa Lilleborg.

Referat finner du under Villa Lilleborg.

Legg igjen en kommentar