Hvordan skal området ved skolen se ut i fremtiden?

Mulighetsstudie Ormsund

Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har engasjert Arkitektkontoret GASA AS til å utarbeide en mulighetsstudie for området mellom Nedre Bekkelaget skole og båthavna på Ormsund.

Nå har vi muligheten til å kommentere på skisseutkastet!

Les skisseutkastet til mulighetsstudie for Ormsund. Det er tre alternative forslag for området som er beskrevet i studien.

Kontakt styret med dine kommentarer! Frist 26.2.

Hvordan skal området brukes fremover? 
Formålet med mulighetsstudien er å utrede bruksmuligheter for sosial infrastruktur på de kommunale eiendommene med sikte på en fremtidig omregulering.

Området skal fortsatt ha sosiale tilbud som i dag, men mulighetsstudien skal analysere og belyse utviklingspotensialet for sosial infrastruktur som omsorgsboliger, omsorg+, og helseservice i tillegg til ordinære boliger. Idrettsformål og permanent barnehage kan også vurderes innen området.

Legg igjen en kommentar