Saker av interesse for Nedre Bekkelaget

Det planlegges 10 modulhus på Nedre Bekkelaget (Ormsundveien 10,  Fisker Syversens vei og Ormsundbakken) som skal bebos av bla. asylsøkere, stoffmisbrukere, psykiatriske pasienter og folk med funksjonshemming

2013_03_12_notat sak_019_13_vedlegg_01 sak_019_13_vedlegg_02 sak_019_13_vedlegg_03 sak_019_13_vedlegg_04 sak_019_13_vedlegg_05 sak_019_13_vedlegg_06

Handlingsplan mot støy: http://www.bymiljoetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/friluftsetaten%20(FRI)/Internett%20(FRI)/dokumenter/planer/handlingsplan_mot_stoey_2008_2013_med_uttalelser.pdf

 

Legg igjen en kommentar