Bekkelaget renseanlegg 50 år, jubileumsseminar på Ekebergrestauranten 18. desember 2013.

Representant fra velet var invitert og deltok på kombinert jubileumsseminar og informasjonsdag.  Det er bevilget 2,7 milliarder kr til utvidelse av anlegget med 32 000 m2 / 44 000 m3 med planlagt byggestart juni 2014.  Utsprengte masser skal kjøres ut ved Kongshavn, ikke på Nedre Bekkelaget.  Anlegget renser ved å fjerne næringsstoffer og miljøgifter, og det produseres biogass som gir et energioverskudd.

Legg igjen en kommentar