Sydhavna (Sjursøya) uten helhetlig risikovurdering

Store mengder farlig gods håndteres ved Norges største containerhavn nær Oslo sentrum. Ingen har en samlet oversikt over hvilken risiko aktivitetene i forbindelse med Sydhavna (Sjursøya) representerer. Konsekvensene av en ulykke kan bli svært alvorlige.

http://www.dsb.no/en/Ansvarsomrader/Farlige-stoffer/Aktuelt-farlige-stoffer/Sydhavna-Sjursoya-uten-helhetlig-risikovurdering/

Legg igjen en kommentar