Evakueringsøvelse på Nedre Bekkelaget, HARBOUReX15

HARBOUReX15/ LIV 2015, 28.04.15

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har ansvar for å planlegge sivile nasjonale øvelser. Det skal i tidsrommet 27.- 29. april, gjennomføres øvelser som ledd i å styrke beredskapen ved en eventuell hendelse på Sydhavna, Sjursøya.

Hensikten er å øve og avdekke mulige forbedringspotensial i den nasjonale krisehåndteringen.

I den forbindelse vil Oslo Kommune ha som hovedmål å øve og teste det sentrale planverket i Oslo.

· Den sentrale evakueringsplanen

· Den overordnete beredskapsplanen

· De involverte bydeler, etater og virksomheters planverk

Tenkt scenario:

· Brann på Sydhavna

Øvelsen vil innbefatte evakuering av Nedre Bekkelaget barnehage, Nedre Bekkelaget skole, Kongshavn videregående skole, Oslo Sjøskole og Sørenga barnehage.

Mer informasjon kan finner du her:

Informasjon fra Oslo havn

Sydhavna – et området med forhøyet risiko

Legg igjen en kommentar