EN MULIGHETSSTUDIE FOR BYUTLVIKLING PÅ BEKKELAGSKAIA OG NEDRE BEKKELAGET (se link i tekst)

Da byantikvaren varslet om ønsket fredning av Bekkelagstunet, satt vi i gang med å lage et skisseutkast over fremtidig bruk av området. Med støtte av styret i velet har en liten gruppe (Kari Mjøset, Kristian Mjøset, Peter Pontecorvo og Tillik Haustveit) utarbeidet et forslag. Her ønsker vi å vise hvordan behovet for et helhetlig lokalsamfunn for beboerne i området (Bekkelaget, Ulvøya, Malmøya, Ormøya og oversiden av Mosseveien), og Oslo Kommunes (EBY, BYA, PBE, BNS m.fl.) behov for byutvikling og bevaring kan løses til fordel for alle parter. Dette ble presentert i Bydelsutvalget torsdag 11.06.15. og ble veldig godt mottatt.Vi presiserer at dette bare er et utkast, og innspill er selvfølgelig velkomne. Likevel er det viktig å påpeke at mulighetene er begrensede ved en eventuell fredning og at beslutningene er utenfor vår makt. Vi har forsøkt å komme med en løsning som faktisk kan være gjennomførbar og håper at Oslo Havn (hovedeier av området) og Oslo Kommune vil jobbe sammen med oss.

 
Prospektet er todelt. Den første delen omhandler Bekkelagstunet og området rundt. Her fremgår tiltak som kan gjennomføres på relativt kort sikt, og som ivaretar byantikvarens interesser. Den andre delen omhandler nordsiden av Ormsundveien, og er ment som ideer til fremtidig byutvikling. Dette er tiltak med langsiktig perspektiv.

Skisseutkastet og status i prosjektet vil  bli presentert på neste generalforsamling. Ved eventuelle spørsmål kontakt Tillik Haustveit på 41681709

Legg igjen en kommentar