Rydding i Nordstrandskråningen

Bymiljøetaen planlegger rydding av unge busker og trær et lite område regulert til spesialområde naturvernområde i Nordstrandskråningen, langs gangvei like syd for Grottenveien, nå i august/september. De samme arealene ble ryddet for en del år siden, men har grodd veldig igjen. Tiltaket utføres for å motvirke gjengroing av engvegetasjon med store naturverdier, med bl.a. forekomst av den truede arten dragehode. Arbeidet utføres av Haugen Trepleie.

 Det planlegges oppstart av arbeidene allerede i løpet av kommende uke.

 Vi ønsker tilbakemelding dersom dere har kommentarer.

Bård Øyvind Bredesen 

Naturforvalter

Bymiljøetaten, Oslo kommune

Mobil: 97625743

Legg igjen en kommentar