Barnehagen trenger din underskrift

Til barnas beste – Bevar Nedre Bekkelaget Barnehage

Nedre Bekkelaget barnehage vurderes nedlagt. Vi jobber for at barnehagen skal få bli. Vi har enstemmig støtte i Bydelen, og nå trenger vi din underskrift for å få presentere saken i Bystyret. Der kan vi fremme hvorfor barnehagen er så viktig for nærmiljøet og barna våre.  Barna vil være i et nærmiljø hvor de er trygge og kjenner omgivelsene – barna vil gå i barnehagen sin!  Nedre Bekkelaget barnehage er en «paviljong barnehage» altså midlertidig, og dispensasjonen løper nå på «ubestemt tid». Det er fare for at det ikke bygges opp en ny og permanent barnehage når den midlertidige barnehagen legges ned. De 60 barna i nærområdet har behov for en barnehage i nærheten av der de bor.

Les mer om saken og skriv under

Legg igjen en kommentar