Nå skal nærmiljøets fremtid avgjøres!

Viktig infomasjonsmøte i gymsalen på Nedre Bekkelaget skole torsdag 10. januar 2019, kl. 18.00-20.00. Møt opp!

Aktiviteter på Bekkelagstunet

Oslo Kommune kartlegger om det er behov for å kjøpe Bekkelagstunet, Ormsund leir til kommunale formål. Møt opp for å vise at dette er viktig for nærmiljøet vårt! Vi trenger en møteplass, kafe, dagsenter, ungdomsklubb, helsesenter, barnehage, kultur- og aktivitetstilbud mm – og det kan ligge her!

Stiftelsen Bekkelagstunet vil holde et innlegg på vegne av de tre lokale velforeningene.

Se kunngjøring om informasjonsmøte og les mer om kartleggingen

Les mer om arbeidet med Bekkelagstunet

Legg igjen en kommentar