Slik kan nærmiljøet vårt bli


Malmøya vel, Ulvøya vel og Selskapet Bekkelaget vel står sammen om Stiftelsen Bekkelagstunet. Vi har levert vår innstilling «Sambrukstun ved fjorden» til den tverrsektorielle arbeidsgruppen som ledes av EBY, og som skal vurdere områdets egnethet for kommunale behov.

Bydelsadministrasjonen mener dessverre at bydelen ikke har noen behov i området
– i hvertfall ikke behov som de vil ha noen utgifter på…

Se saksfremlegg fra bydelsadministrasjonen

Derfor må vi opp i Bydelsutvalget på åpen halvtime, for å vise hvor viktig dette er for oss. Hold av torsdag 7. februar 19.00–19.30.

Legg igjen en kommentar