Vi trenger et tjeneste- og servicetilbud!

Still opp i åpen halvtime på bydelsutvalgets møte 7. februar kl 19.00–19.30 i Ekebergveien 243. Vi har ikke overbevist administrasjonen i bydel Nordstrand, så nå må vi overbevise bydelspolitikerne om at vi trenger et tjeneste- og servicetilbud.

Bakgrunnen er at administrasjonen i bydel Nordstrand mener at vi gjerne kan ha en «samleplass», men at vi her nede ikke trenger tilbud som koster bydelen noe.

Bydelsdirektørens innstilling til bydelstutvalget:

Bydelsutvalget mener at ingen av bydelens tjenester overfor befolkningen har behov for Ormsund leir. Bydelsutvalget støtter lokale velforeninger og andre initiativtakeres ønske om å ha en samleplass på Nedre Bekkelaget, og oppfordrer EBY og BYU til å hensynta deres innspill og behov i den videre prosessen rundt eventuelt kjøp av Ormsund leir. Det forutsettes at bydelen ikke pådras kostnader i forbindelse med dette.

Les hele administrasjonen i bydel Nordstrands forslag til vedtak

Stitelsen Bekkelagstunet vil holde et innlegg i åpen halvtime.

Reaksjon på administrasjonens innstilling

I forbindelse med innstillingen ble det sendt en e-post fra Stiftelsen Bekkelagstunet til bydelsadministrasjonen. Der vil stiftelsen blant annet ha svar på

  • Hvorfor skal ikke denne delen av Bydelen ha nærhet til et servicetilbud?
  • Hvorfor skal vi ikke ha en god fastlegeordning?
  • Hvorfor skal vi ikke ha ett eneste kommunalt tilbud til de eldre?
  • Hvorfor skal vi ikke ha ett eneste kommunalt tilbud til barn-og unge?
  • Hvorfor skal ikke nærmiljøet forøvrig ha en møteplass?

Les hele e-posten: Fra Stiftelsen Bekkelagstunet til bydelsadministrasjonen.

Les Stiftelsen Bekkelagstunets innspill «Sambrukstun ved fjorden»

Se forslaget Sambrukstun ved fjorden

Legg igjen en kommentar