Gi innspill på midlertidig forbud mot tiltak

Plan- og bygningsetaten varsler at de vil legge ned midlertidig forbud mot tiltak på Ormøya, Padda og Nedre Bekkelaget nedenfor Mosseveien. Forbudet gjelder også på Malmøya og Ulvøya.

Det er mulig å komme med innspill og spørsmål frem til 14. august. Bydel Nordstrand har også bedt vellene komme med en høringsuttalelse og fristen for dette er 12. august.

Bakgrunnen for forbudet er at Plan- og bygningsetaten har fått en bestilling fra Byrådsavdelingen på å oppdatere og revidere reguleringsplanene i vårt område for å gi økt beskyttelse av bevaringsverdige natur- og kulturverdier.

Slik defineres tiltak

Med tiltak menes oppføring, riving, endring, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg. Tiltak innebærer også terrenginngrep, og opprettelse og endring av eiendom. Hvis vi vedtar et midlertidig forbud mot tiltak på din eiendom, betyr dette at vi har
anledning til å utsette alle former for tiltak, også tiltak som ikke er søknadspliktige.


Siden en viktig hensikt med forbudet vil være å sikre naturverdier, vil forbudet også gjelde felling av alle større trær, all fjerning av vegetasjon i områder der det er registrert naturmangfold og endring av bevaringsverdige hageanlegg.

Innspill og arbeidsgruppe

Vi kan ikke klage på selve varselet, men vi kan klage på forbudet når det er vedtatt. Likevel er det viktig at alle innspill og spørsmål kommer på bordet så tidlig som mulig.

Styret vil gjerne ha så mange innspill som mulig til vår uttalelse, og ser gjerne at alle som har innspill også sender dem til Plan- og bygningsetaten.

Dette kommer dessverre til å ta tid før en reguleringsplan foreligger, og det mest fornuftige vil være å sette ned en arbeidsgruppe for å jobbe med denne saken. Plan- og bygningsetaten skal ha brukermedvirkning i slike saker og det er viktig at vi stiller opp for å få en god reguleringsplan.

Har du innspill, eller ønsker å sitte i en arbeidsgruppe. Ta kontakt med styret på styret@bekkelagetvel.org, eller gjennom andre kanaler.

Vi trenger dine innspill innen fredag 9. august (for å rekke fristen til Bydel Nordstrand)

Følg og les saken

Saksnummer er 201908182 – Reguleringssak og du kan følge saken i saksinnsyn på Plan og bygningsetaten.

Legg igjen en kommentar