Ikke mat revene på Ormøya

To rever har i det siste etablert seg på Ormøya. Natur og forurensningsavdelingen i Miljødivisjonen (Bymiljøetaten) oppfordrer oss til ikke å ikke mate dem, eller på andre måter gjøre gi dem tilgang til mat. De mener vi også bør oppmuntre til at revene utvikler skyhet for mennesker.

Revene oppfører seg som ungdyr i følge Miljødivisjonen (illustrasjonsfoto)

Vi viser til henvendelse vedrørende rev på Ormøya.

Ut fra adferden du beskriver høres dette ut som unge rever som ikke ennå har opparbeidet seg naturlig skyhet ovenfor mennesker. Det er trolig på grunn av mating at de unge revene holder seg i området. I dette tilfellet vil situasjonen trolig løse seg av seg selv dersom samtlige beboere slutter å legge ut mat til revene, sørger for at matavfall ikke ligger lett tilgjengelig, og at man forsøker å skremme revene med høy stemmebruk, klapping, slamring av grytelokk eller lignende, for å sikre at de utvikler skyhet for mennesker. Dette vil imidlertid ikke fungere om man ikke samtidig slutter å mate dem. 

Rever utgjør ingen trussel for verken folk eller barn. Dersom reven har skabb, kan dette teoretisk sett smitte over på hund, men kun dersom de er i direkte fysisk kontakt med hverandre. Utover dette utgjør rever ingen smittefare.

Sak: 12/01146-148 – Melding om to rever i nabolaget på Ormøya

Saker fra Malmøya
– Ikke gi reven mat NRK 31. juli 2015
– Rever på Malmøya har angrepet katter og hunder + Nordstrand blad 20. juni 2019

Legg igjen en kommentar