UTSETTELSE OG AVLYSNING

UTSETTELSE AV GENERALFORSAMLING OG AVLYSNING AV TORSKEMIDDAG 27. NOVEMBER

Styret i Selskapet til Bekkelagets Vel beklager sterkt at vi på grunn av den siste utviklingen i koronasituasjonen dessverre må utsette den planlagte generalforsamlingen 27.11. inntil videre. Det betyr også at årets torskemiddag avlyses.

Så snart situasjonen tillater det, vil vi sende ut melding om ny dato for generalforsamlingen. Dette innebærer at det nåværende styre blir sittende inntil nytt styre er valgt.

Ny dato vil bli annonsert på vår hjemmeside www.bekkelagetvel.org og Facebookside, samt per e-post til de medlemmer vi har e-postadresse til. I tillegg vil vi legge informasjon om dette på Fjordtunets Facebookside.

AVLYSNING AV JULEGRANTENNING

Vi hadde virkelig håpet at vi skulle kunne arrangere vår tradisjonelle julegrantenning med nissebesøk første søndag i advent, men rådet fra myndighetene sier at vi heller ikke kan avholde dette arrangementet. Juletreet vil selvsagt bli tent denne dagen, men nissen må utsette sitt til etter jul hvor vi vil arrangere en utendørs juletrefest for barna dersom situasjonen tillater det. Melding om dette blir lagt ut senere

Legg igjen en kommentar