Innsamling til nytt kirkespir på Ormøy kirke

Vellet støttet før jul «Aksjon kirkespir» med kr 10 000.
Vellet har et livssynsnøytralt ståsted, men synes likefullt at Ormøy kirke er viktig som en del av vårt lokalmiljø både som bygning, landemerke og som samlingssted for mange av våre innbyggere.

Utklipp fra «Kontakten», menighetsblad for Bekkelaget og Ormøy menigheter, nr. 3/2020

Legg igjen en kommentar