Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel og forslag til planprogram

I kommunens forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel står følgende:
«Å legge til rette for boligbygging er en sentral oppgave i byutviklingspolitikken».
Selskapet til Bekkelagets Vel har ved flere anledninger forsøkt å fortelle byens styrende organer om
det store potensialet for byutvikling med boliger som ligger på Ormsundkaia, siste gang i
forbindelse med innspill til ny detaljregulering for Ormsundkaia. Etter at containerhavna ble flyttet
til Sjursøya har dette arealet ligget tilnærmet ubrukt i tiden etterpå. Oslo Havn KF har tydeligvis
problemer med å finne egnet «havnerelatert virksomhet» for å rettferdiggjøre beslaglegging av et
bynært område som har et kjempepotensiale for byutvikling.

Les hele innspillet fra vellet her:

Legg igjen en kommentar