Vellet har avgitt en naboprotest til nabovarsel om oppføring av gatekjøkken på parkeringsplassen ved Nedre Bekkelaget skole

Merknader fra vellet til nabovarsel som er sendt til boligsameiet Ormsundhagen i forbindelse med «Burger Chef»’s ønske om etablering av midlertidig gatekjøkken. Denne uttalelsen er i store deler en felles uttalelse fra Selskapet til Bekkelagets Vel og Ormsundhagen boligsameie ettersom et midlertidig gatekjøkken på den omsøkte eiendommen vil ha konsekvenser for hele nærområdet, ikke bare de nærmeste naboene.

Legg igjen en kommentar