Informasjon til allmenheten vedrørende Sjursøya oljehavn

Denne brosjyren er laget for å informere om Sjursøya Oljehavn, Ekeberg Oljelager, og Ekeberg Tank sin funksjon og sikkerhetstiltak knyttet til virksomhetene.

Brosjyren er utarbeidet av selskapene Circle K Terminal Norway AS, St1 Norge AS, Uno-X Forsyning AS og Oslo Lufthavns Tankeanlegg AS.

https://www.bekkelagetvel.org/blog/wp-content/uploads/2021/03/informasjon-til-allmennheten-sjursoya-oljehavn-rev-09.06.2020-00000002.pdf

Legg igjen en kommentar